Charter

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop Patio Fashion bv B2C NL

Download Algemene voorwaarden(pdf)

https://www.patiofashion.com/nl/content/algemene-verkoopsvoorwaarden-webshop-b2c-httpswwwpatiofashioncomnl.html

 

Ondernemingsgegevens

Patio Fashion bv

Bondgenotenlaan 139 a

3000 Leuven België

RPR Antwerpen afdeling Mechelen

Webshopbeheer verzending retour en administratie.

marketing@patiofashion.com

0032 (0)16 298 032

0032 (0)16 231 532

Geen fax

KBO 0416737338

BTW: Be0416737338

Certifikaat E-commerce Unizo

 

Maatschappelijke zetel: Bergstraat 38

2220 Heist op den berg

marketing@patiofashion.com

Rpr Antwerpen afdeling Mechelen

 

Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Patio fashion , een BV met maatschappelijke zetel te Bergstraat 38 te 2220 Heist op den berg , BTW BE 0416737338, RPR Antwerpen afdeling Mechelen (hierna 'Patio fashion BV) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van 'Patio fashion' moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door 'Patio fashion' aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden 'Patio fashion'  niet. 'Patio fashion' is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. 'Patio fashion' is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klanten dienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door 'Patio fashion' . 'Patio fashion' kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Bestelprocedure

 

Fase 1: invullen persoonlijke info

 

Maak een account aan:

Vul al uw gegevens in en vink eventueel aan om voor de nieuwsbrief en klik op opslaan.

 

Fase 2 Kies jouw mode-item.

 

Je kan kiezen uit kledij of accessoires.

Klik op gewenst artikel op de juiste kleur en de juiste maat(vork)  en kijk onderaan rubriek “voeg toe aan mandje” of het artikel in voorraad is. Zeer belangrijk: bij de maat staat meestal een matenvork met vermelding van de kleinste en grootste Europese Duits Nederlandse standaardmaat.

Klik op donkerbeige balk “voeg toe aan mandje.

Er verschijnt een pop-up met foto beschrijving artikel prijs btw inbegrepen kleur, matenvork en aantal.

Rechts verschijnt totaalbedrag aankoop.  Eventuele verzendkosten bij verzending met “Mondial Relay pakjesdienst ( uiteraard gratis bij afhaling in een “Patio Fashion” winkel) .

Ofwel winkel verder

Ofwel afsluiten: klik met linker muis op donkerbeige balk  “ga naar betaling of “afrekenen

Klik met linker muis op donkerbeige balk    bestelling bevestigen met betalingsverplichting

Controleer jouw adres, wijzig indien nodig, en klik erop met linker muis en klik daarna met linker muis op “ga verder

 

Fase 3 Levering

 

Kies de levering ophalen winkel a) “Patio Fashion” Leuven b) “Patio Fashion” Heist op den Berg aanvinken en klik op ga verder.

Indien je levering via een afhaalpunt “Mondial Relay” wenst:

Selecteer jouw gewenst afhaalpunt en klik op donkerbeige balk “dit afhaalpunt gebruiken”.

Daarna klikken op “ga verder”.

 

Fase 4: betaling:

 

Overzicht met

Jouw bezorgadres

Jouw factuuradres

Jouw verzendmethode

Verbeter indien nodig. Meer rechts heb je de foto van het artikel, de beschrijving van het artikel, de maat of matenvork en de kleur en gedetailleerde en totaalkost bestelling btw inclusief .

Daarna moet klant aanvinken:   Ik accepteer de algemene voorwaarden.

Klik op de door jou gewenste betaalmethode ( Kredietkaart – Bankkaart- Bancontact –

Ideal) en volg de aangegeven betaalprocedure.

 

Na betaling verschijnt een bestelbevestiging met groene balk en wordt de bevestigingsmail met details van order verstuurd naar de klant.

“Patio Fashion” is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen, waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Het order wordt vervoerd naar de aangeduide Patio winkel voor afhaling binnen de 4 werkdagen of word verstuurd via “Mondial Relay” tussen 1 tot 7 werkdagen na de bestelling.

Afhaling in winkel “Patio Fashion” Leuven of “Patio Fashion” Heist op den berg is gratis.

Versturen uitsluitend naar afhaalpunt “Mondial Relay”

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in

België € 4.50 btw incl. en gratis vanaf € 50 en worden verstuurd na 3-5 werkdagen.

Duitsland maximaal € 11 en gratis vanaf € 75 en worden verstuurd na 4-7 werkdagen.

Frankrijk maximaal € 6 en gratis vanaf € 75 en worden verstuurd na 4-7 werkdagen.

Groot Hertogdom Luxemburg maximaal € 11 en gratis vanaf € 75 en worden verstuurd na 4-8 werkdagen.

Italië maximaal € 13.50 en gratis vanaf € 130 en worden verstuurd na 4-8 werkdagen.

Nederland maximaal € 8 en gratis vanaf € 75 en worden verstuurd na 4-8 werkdagen.

Oostenrijk maximaal € 13.50 en gratis vanaf € 130 en worden verstuurd na 4-8 werkdagen..

Portugal maximaal € 13.50 en gratis vanaf € 130 en worden verstuurd na 4-8 werkdagen.

Spanje maximaal € 11.50 en gratis vanaf € 110 en worden verstuurd na 4-8 werkdagen..

Andere landen op aanvraag.

 

De verzending via Afhaling in winkel “Patio Fashion” Leuven of “Patio Fashion” Heist op den berg is gratis.

Versturen uitsluitend naar afhaalpunt “Mondial Relay” om onze “ecologische voetafdruk” te verlagen.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan het “Mondial Relay” afhaalpunt gekozen door de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan “Patio Fashion”.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door “Patio Fashion bv” was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van “Patio Fashion bv”.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van “Patio Fashion bv” te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij “Patio fashion bv”.

 

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt na 14 kalenderdagen

a)      na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

b)     Of voor web verkoop waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld, die afzonderlijk worden geleverd : " de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.".

c)      voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaande uit verschillende zendingen of onderdelen : " de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

 

d) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode : " de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.".

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant “Patio Fashion bv” Bondgenotenlaan 139 a te 3000 Leuven marketing@patiofashion.com  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het steeds in tweevoud bijgevoegde modelformulier voor herroeping retour, maar is hiertoe niet verplicht.

 

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website https://www.patiofashion.com. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden, voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan “Patio fashion” heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen in één van beide winkels Patio Fashion bv Bergstraat 38 Heist op den Berg of Patio Fashion bv Bondgenotenlaan 139 te 3000 Leuven of via een retourzending, op de kosten van de klant, via Mondial Relay naar afhaalpunt T’Winkeltje Tiensestraat 274 te 3000 Leuven. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant tenzij hij de artikels rechtstreeks retourneert naar de winkel.

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren, zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant,  die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal “Patio Fashion BV”  alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat “Patio Fashion” op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen en de retourzending heeft ontvangen. Bij verkoopovereenkomsten kan “Patio Fashion BV”  wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door “Patio Fashion” geboden goedkoopste standaard levering ( overhandigen in één van beide winkels: Patio Fashion bv Bergstraat 38 Heist op den Berg of Patio Fashion bv Bondgenotenlaan 139 te 3000 Leuven)  worden niet terugbetaald.

 

“Patio Fashion BV” betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

       dienstenovereenkomsten ( bv. Retouches) na de volledige uitvoering van de dienst 

       de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop “Patio Fashion BV” geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

       de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

       de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

       de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

       de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

       overeenkomsten waarbij de Klant “Patio Fashion BV” specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

       de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

 

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis of via een afhaalpunt zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de “Patio Fashion BV ” klanten dienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan “Patio Fashion BV” .

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant “Patio Fashion BV” zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van “Patio Fashion BV” is bereikbaar op het telefoonnummer +32 16 23 15 32  via e-mail op marketing@patiofashion.com of per post op het volgende adres Patio Fashion bv Bondgenotenlaan 139 a te 3000 Leuven. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren, zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant,  die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

Gebarsten stof?

De vezels van viscose/elastane/spandex worden hard, wanneer ze te warm gestreken worden. Na het strijken merk je dit niet. Maar wanneer je het kledingstuk later aantrekt zullen de vezels ‘breken’. Ze verliezen hun veerkracht en de kwaliteit van je outfit daalt. Dit is een veelvoorkomende gebruikersfout, maar geen kledingfout.

 

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover “Patio Fashion BV”  beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt “Patio Fashion BV” zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, “Patio Fashion”, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. De rechtsgronden zijn: de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van de onderneming.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan “Patio Fashion BV ” Bondgenotenlaan 139 a te 3000 Leuven marketing@patiofashion.com , kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijke(n) over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

 

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot “Patio Fashion BV ” Bondgenotenlaan 139 a te 3000 Leuven marketing@patiofashion.com.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 


Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy [privacy-wetgeving-en-cookies-webshop-b2c-https://www.patiofashion.com/nl].

 

Uw persoonsgegevens worden door Patio Fashion bv Bondgenotenlaan 139 a te 3000 Leuven marketing@patiofashion.com en 0032 16 29 80 32  verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  ( om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op marketing@patiofashion.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op https://www.patiofashion.com.

https://www.patiofashion.com/nl/content/privacy-wetgeving-en-cookies-webshop-b2c-httpswwwpatiofashioncomnl.html

 

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

 

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy [privacy-wetgeving-en-cookies].

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door “Patio fashion bv” om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van “Patio fashion bv”.  Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen Online dispute resolution


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Het ODR is een internetplatform, opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen.

"Patio fashion bv" heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce keurmerk onderschreven. Een kopie van dit reglement en toegang tot de UNIZO klachtenprocedure is beschikbaar via

https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

Artikel 16: Herroeping -retour formulier

Formulier herroeping retour aan Patio Fashion bv Bondgenotenlaan 139 a te 3000 Leuven

marketing@patiofashion.com.

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Bestelreferentie: web00000            besteldatum:                                     datum ontvangst:

Naam: ………………………………………………..  Voornaam: ………………………………………….

Straat + huisnummer: …………………………………………………………………………………………

Postcode: ……………………….   Gemeente: ……………………………………………………………..

Datum van terugsturen: ……./……./……….

Artikels:

 

Reden van retour:

□ Maat is te klein

□ Maat is te groot

□ Kleur valt tegen of staat me niet

□ Past niet bij mijn figuur

□ Materiaal is niet wat ik er van had verwacht

Andere:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Het goedgekeurde bedrag wordt terugbetaald op dezelfde rekening waarmee je betaald hebt. Voeg één van beide kopieën van deze herroeping bij de retournering. Ingeval je het terugbrengt naar de winkel breng dan beide kopieën mee, waarvan later één als ontvangstbewijs voor jou kan dienen.

Te retourneren :  gratis af te geven in één van beide winkels met mogelijkheid tot dadelijk ruilen:

Patio Fashion bv                              Patio Fashion bv               KBO 0416 737 338

Bondgenotenlaan 139 a                   Bergstraat 38

3000 Leuven                                     2220 Heist op den Berg

Handtekening klant:                                                     

Of op kosten klant te versturen naar het “Mondial Relay” afhaalpunt in Leuven t’Winkeltje Tiensestraat 274 Leuven 3000 en stuur tevens een mailtje van herroeping naar marketing@patiofashion.com.

Handtekening klant:                                                                 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Link retourformulier: https://www.patiofashion.com/nl/content/formulier-herroeping-retour.html

 

Patio Team.

 

 

Link algemene voorwaarden  e-commerce Patio Fashion bv

https://www.patiofashion.com/nl/content/algemene-verkoopsvoorwaarden-webshop-b2c-httpswwwpatiofashioncomnl.html