Formulier herroeping webverkoop

retour aan Patio Fashion bv Bondgenotenlaan 139 a te 3000 Leuven

marketing@patiofashion.com.

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de webverkoop wilt herroepen.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de webverkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Bestelreferentie: web00000   besteldatum:                                                  datum ontvangst:

Naam: ………………………………………………..  Voornaam: ………………………………………….

Straat + huisnummer: …………………………………………………………………………………………

Postcode: ……………………….   Gemeente: ……………………………………………………………..

Datum van terugsturen: ……./……./……….

Artikels:

 

Reden van retour ( facultatief- niet verplicht) :

□ Maat is te klein

□ Maat is te groot

□ Kleur valt tegen of staat me niet

□ Past niet bij mijn figuur

□ Materiaal is niet wat ik er van had verwacht

Andere:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Het goedgekeurde bedrag wordt terugbetaald op dezelfde rekening waarmee je betaald hebt. Voeg één van beide kopieën van deze herroeping web verkoop bij de retournering. Ingeval je het terugbrengt naar de winkel breng dan beide kopieën mee, waarvan later één als ontvangstbewijs voor jou kan dienen.

Te retourneren :  gratis af te geven in één van beide winkels met mogelijkheid tot ruiling:

Certifikaat E-commerce Unizo

Patio Fashion bv                                            Patio Fashion bv                         KBO 0416 737 338

Bondgenotenlaan 139 a                             Bergstraat 38

3000 Leuven                                                   2220 Heist op den Berg 

Handtekening klant:                                                                 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Algemene verkoopsvoorwaarden  https://www.patiofashion.com/nl/content/algemene-verkoopsvoorwaarden-webshop-b2c-httpswwwpatiofashioncomnl.html

Download in PDF