Formulier herroeping aan Patio Fashion bv Bondgenotenlaan 139 a te 3000 Leuven

marketing@patiofashion.com 00 32 16 231 532

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Bestelreferentie: web00000            besteldatum:                                    datum ontvangst:

Naam: ………………………………………………..  Voornaam: ………………………………………….

Straat + huisnummer: …………………………………………………………………………………………

Postcode: ……………………….   Gemeente: ……………………………………………………………..

Datum van terugsturen: ……./……./……….

Artikels:

 

Reden van retour:

□ Maat is te klein

□ Maat is te groot

□ Kleur valt tegen of staat me niet

□ Past niet bij mijn figuur

□ Materiaal is niet wat ik er van had verwacht

Andere:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Het goedgekeurde bedrag wordt terugbetaald op dezelfde rekening waarmee je betaald hebt. Voeg één van beide kopieën van deze herroeping bij de retournering. Ingeval je het terugbrengt naar de winkel breng dan beide kopieën mee, waarvan later één als ontvangstbewijs voor jou kan dienen.

Te retourneren :  gratis af te geven in één van beide winkels:

Patio Fashion bv                               Patio Fashion bv                KBO 0416 737 338

Bondgenotenlaan 139 a                  Bergstraat 38

3000 Leuven                                     2220 Heist op den Berg

Handtekening klant:                                                     

Of op kosten klant te versturen naar het “Mondial Relay” afhaalpunt in Leuven t’Winkeltje Tiensestraat 274 Leuven 3000 en stuur tevens een mailtje van herroeping naar marketing@patiofashion.com.

Handtekening klant:                                                                 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Algemene verkoopsvoorwaarden  https://www.patiofashion.com/nl/content/algemene-verkoopsvoorwaarden-webshop-b2c-httpswwwpatiofashioncomnl.html