Charter Patio Fashion webshop.

 

      

1. Retour: recht op vervanging en terugzending

De kleding kan ten laatste 14 dagen na aankoop geretourneerd worden. Het kledingstuk moet ongedragen en onbeschadigd (zonder draag-, geur- en/of andere sporen) zijn. En de aangeschoten prijsetiketten mogen niet verwijderd zijn.

Het bedrag van de correct geretourneerde kledingaankoop wordt teruggestort, ten bedrage van de actuele waarde. Gelieve alvast uw correcte bankrekening te vermelden. De vervoerskost wordt evenwel afgetrokken van de terugbetaling, tenzij niet alles teruggestuurd wordt. Alsdan wordt de vervoerskost pro rata afgetrokken. Jullie krijgen alsdan een cadeaubon voor de waarde van de verzendkost en eventuele retourkost dewelke 2 maand geldig is.  Gelieve de goederen te retourneren naar Patio Fashion Bv, Bondgenotenlaan 139a, 3000 Leuven.

 

1.1  Onderhoud – Fouten

 

Fouten

Moeten binnen de 14 dagen geretourneerd worden, zonder draag-, geur- en/of andere sporen. Ofwel word een identiek ander kledingstuk opgestuurd ofwel word het bedrag van de kledingaankoop teruggestort. Gelieve alvast uw correcte bankrekening te vermelden.

 

Gebarsten stof?

De vezels van viscose/elasthane/spandex worden hard, wanneer ze te warm gestreken worden. Na het strijken merk je dit niet. Maar wanneer je het kledingstuk later aantrekt zullen de vezels ‘breken’. Ze verliezen hun veerkracht en de kwaliteit van je outfit daalt. Dit is een veelvoorkomend gebruikersfout, maar geen kledingfout.

 

Opmerking:

De Patio kledij bestaat uit de betere collecties met eigen ontwerp van het label Anna Catharina – gedeponeerd merk of van andere jonge ontwerpers. Dit is evenwel geen “haute couture”. Verwar beide niet, bij haute couture ligt het prijsniveau vele malen hoger en de afwerking wordt verondersteld net zoveel keer hoger te liggen. 

 

 

2. Levering/verzending/retourkosten

 

België: bij aankoop onder € 50 is de verzendkost € 5 btw incl. Bij aankoop vanaf € 50 gratis.

Eu-zone: bij aankoop onder € 70 is de verzendkost € 7 btw incl. Bij aankoop vanaf € 70 gratis. Buiten EU: bij aankoop onder € 100 is de verzendkost € 20 btw incl. Bij aankoop vanaf € 100 gratis

 

In de regel worden artikelen verstuurd binnen 1 à 4 werkdagen na de bestelling en betaling.
Wanneer je kleding retourneert, wordt het bedrag van de kledingaankoop teruggestort, ten bedrage van de actuele waarde, min de verzend en of retourkost. Hiervoor krijg je evenwel een cadeaubon ter waarde van deze afgetrokken vervoer en of verzendkost dewelke 2 maand geldig is. Gelieve alvast uw correcte bankrekening te vermelden. De standaard vervoerskost wordt evenwel afgetrokken van de terugbetaling, tenzij niet alles teruggestuurd wordt. Alsdan wordt de vervoerskost pro rata afgetrokken. Gelieve de goederen te retourneren naar  Patio Fashion Bv Bondgenotenlaan 139a te 3000 Leuven.

 

 

3. Prijzen en betalingswijzen

De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijk voorziene BTW.

Betaling van de artikelen gebeurt via betaalkaart of via vooruitbetaling. Patio Fashion behoudt zich het recht om op elk moment bepaalde betalingsmethoden te weigeren bv.  na het uitvoeren van een kredietwaardigheidsonderzoek.

Kleding en accessoires worden pas verzonden na ontvangst vooruitbetaling.

 

4. Weigering van bestellingen

Patio behoudt zich het recht om gelijk welke online bestelling te weigeren. Deze beslissing kan Patio Fashion bv volledig naar eigen goeddunken nemen, zonder verdere motivering. Wanneer Patio Fashion ervoor kiest een online bestelling niet uit te voeren, brengt zij de besteller hiervan op de hoogte en betaald uiteraard het betaalde bedrag terug.
Bestellingen kunnen via de Patio Webshop enkel geldig worden geplaatst in de volgende talen: Nederlands.

5. Eigendomsvoorbehoud

Alle artikelen blijven eigendom van Patio, totdat zij volledig zijn betaald.


6. Bescherming van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een bestelling te verwerken worden veilig opgeslagen door Patio Fashion bv of zijn medewerkers, en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven, waarmee Patio of zijn dienstverleners samenwerken, wanneer dit nodig is voor de verwerking van de bestelling. Patio behoudt zich het recht voor om de door u geleverde persoonsgegevens te laten analyseren en te verwerken.

Telkens wanneer Patio persoonsgegevens doorgeeft aan derden, mogen deze derden de persoonsgegevens enkel verwerken voor doeleinden, die strikt verband houden met hun taken. Deze derden zijn gebonden door de voorwaarden die Patio Fashion bv hen oplegt, waardoor de bescherming van uw privacy is gewaarborgd.

Naast de hierboven beschreven doeleinden mag Patio Fashion bv uw persoonsgegevens eveneens verwerken voor publicitaire doeleinden, indien u hiervoor toestemming heeft verleend. Iedereen heeft eveneens het recht zich ten allen tijde uit te schrijven en zijn gegevens te laten wissen. Wanneer het nodig is om het advertentiesysteem te beheren kunnen uw persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan bedrijven die samenwerken met Patio of zijn dienstverleners.

Als u bezwaar zou hebben tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens, dan kan u ervoor kiezen zich af te melden voor Patio reclame-initiatieven. U kunt dit op elk moment doen door eenvoudigweg Patio te contacteren via e-mail, of via de Patio Fashion website.

Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en er wordt gelet op de bescherming van uw rechtmatige belangen, zoals voorzien door de Gdpr-wetgeving. Patio Fashion bv zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.

 

 

7. Garantie

De Belgische wettelijk vastgestelde garanties zijn van toepassing, behalve waar hiervan uitdrukkelijk werd afgeweken.


8. Eigenaar van de online shop

Patio Fashion Bv

Bondgenotenlaan 139a

3000 Leuven

Vat BE 0416 737 338.

Belgium

CEO Jeff Van den Bergh

 

U kunt als volgt contact met ons opnemen:


Via het contactformulier op de website

Telefoon:  0 (032) 16 23 15 32